KELIONIŲSIMFONIJA
TIK SU JUMIS. IR DĖL JŪSŲ

SU RAGANOMIS PO ČEPKELIŲ RAISTĄ SENIO KALĖDOS BEIEŠKANT (3 val.)

(Čepkelių raistas, Meškos šikna, Smėlio kalnas)

vaikams ir ne vaikams

Čepkelių rezervatas yra pietinėje Lietuvos dalyje. Jis įsteigtas 1975m. ir užima 11212 ha plotą. Rezervato teritorija ištįsusi iš vakarų į rytus 14-18 km, o iš šiaurės į pietus—8-10km. Pelkės kranto linija labai vingiuota (83km). Čepkeliai vienas didžiausių pelkinių masyvų (5858ha) vakarų Europoje. Iš šiaurės ir vakarų Čepkelių raistą supa mišku apaugusios žemyninės kopos.

Rytinėje dalyje telkšo 21 ežeras. Pietinėje—teka Katros upė, skirianti Lietuvą nuo Baltarusijos. Kitoje Katros upės pusėje (Baltarusijoje) įkurtas Kotros draustinis. Visame rezervate gausu įvairaus dydžio sausmių—salų, grandų ir pusiasalių (išlikusių pelkės augimo nepasiglemžtų kopų viršūnių). Pelkės paviršius nežymiai išgaubtas. Jos kupra yra 132m absoliutiniame aukštyje. Čepkelių raiste durpių klodo gylis siekia 6,5m (vidurkis – 2,3m).

Čepkelių rezervato tikslas-saugoti vieną seniausių ir unikaliausių Lietuvos miško pelkių, mišku apaugusias 

žemynines kopas, natūralų hidrologinį režimą, vertingą ir retą augaliją bei gyvūniją, vykdyti rezervato teritorijoje gamtinės aplinkos tyrimus. Čepkelių augalijos savitumą ir unikalumą rodo neįprasta augalų bendrijų kaimynystė. Palyginti mažoje teritorijoje, greta aptinkame stepėms ir tundrai būdingas augalų bendrijas.

Čepkeliuose didelė miško ir pelkės ekotopų įvairovė. Čia užregistruota net___rūšies augalai, iš jų-___samanos. Rezervate rasti___ rūšių augalai, įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą. Turtingiausios retųjų augalų “saugyklos”- pelkės salos. Visoje rezervato teritorijoje vyrauja pušynai. Rasta ____grybų rūšių, iš jų____valgomų, ___nuodingų ir 47 medienos gadintojų. Apie____rūšių Čepkelių grybų labai retai randamai Lietuvoje, o kai kurie net ir Europoje.

Dideli pelkių plotai ir juos supantys nederlingų smėlio dirvožemių pušynai sudaro specifines gyvenimo sąlygas gyvūnams. Įprastinėms Lietuvai rūšims dažnai jos esti nepalankios, tačiau tinka gyventi daugeliui nebūdingų mūsų kraštui rūšių.

Rezervato ornitofauna yra labai įvairi. Čepkeliai garsėja retųjų rūšių sparnuočiais. Čia sutinkami visų Lietuvoje gyvenančių rūšių ropliai, išskyrus balinį vėžlį. Rezervato vabzdžiai yra net iš 3-4 biomų (nuo tundros-taigos iki stepių). Tai paaiškinama nepaprastai dideliu rezervato biotopų kontrastingumu.

Vabzdžiai sudaro dvi dideles ekologines grupes: gyvenantys pelkėse bei užpelkėjusiuose miškuose ir gyvenantys sausuose pušynuose bei smėlingose pievose. Iš viso aptikta apie___vabzdžių rūšių. Iš jų ___rūšių rezervate aptiktos pirmą kartą.

Čepkeliuose rasti_____rūšies gyvūnai, įtraukti į Lietuvos raudonąją knygą.

Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas yra valdomas Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos, kuri pavaldi Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos.

Rezervato teritorija paskelbta RAMSAR, Natura2000 teritorijomis. 2011m. įkurtas Čepkeliu-Dzūkijos PAN parkas. 2019m. Čepkelių rezervatas kartu su Mustekos pelkėmis paskelbti Europos laukinės gamtos teritorija.